Navigation Menu

Skicka in uppgifter till titellappar

För att kunna ta fram snygga och enhetliga titellappar till de tavlor som ska vara med på samlingsutställningen i Partille herrgård i samband med konstrundan måste du skicka in följande uppgifter till oss:

  • Konstnärens för- och efternamn
  • Titel på konstverket
  • Pris på konstverket
  • Använd teknik eller material

Skicka in uppgifter senast 1 september

Uppgifterna ska vara inskickade senast den 1 september! Skicka dem till: magnus.bolle@telia.com

Inskickade uppgifter gäller. Vi kommer inte ha tid att ändra informationen på era titellappar i efterhand. Så tänk till innan du skickar in dina uppgifter! Om du måste ändra något kommer det finnas tomma titellappar i Partille herrgård att fylla i på plats i samband med vernissagen för samlingsutställningen.

Bara ett konstverk per deltagande konstnär

Varje deltagande konstnär representeras av ett konstverk på samlingsutställningen i Partille herrgård – denna regel gäller oavsett om ni jobbar i en eller flera tekniker. För att få plats med 82 konstverk i utställningen är varje konstverks maxmått satt till 70 cm x 70 cm.

Share