Navigation Menu

Konstrikets styrelse

Vi eftersträvar en styrelse med ledamöter från de olika deltagande kommunerna: Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Styrelsens ledamöter har sitt uppdrag under två års tid. Nya ledamöter väljs in successivt vid föreningens årsmöten.

Föreningens styrelse för 2023

Viola Ivarsson, Partille, valdes till ordförande av årsmötet den 31 jan.

När styrelsen haft sitt konstituerande styrelsemöte (inom kort) kan du hitta övriga ledamöter här och vilka poster de fördelat mellan sig.

Share