Navigation Menu

Konstrikets styrelse

Vi eftersträvar en styrelse med ledamöter från de olika deltagande kommunerna: Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Styrelsens ledamöter har sitt uppdrag under två års tid. Nya ledamöter väljs in successivt vid föreningens årsmöten.

Styrelsen 2022

Lotta Blomdahl, Lerum (ordförande)
Susanne Edfeldt, Partille (vice ordförande)
Stefan Stridh, Alingsås (kassör)
Ingela Wadbring, Alingsås (sekreterare)
Ulrika Wickstrand, Härryda
Margita Freitag, Partille
Danaxel Lindberg, Lerum

 

Share