Navigation Menu

Nya styrelsen har haft sitt första möte

Föreningen Konstrikets styrelse har haft sitt första sammanträde för i år lett av den nya ordföranden Magnus Bolle. I årets styrelse ingår följande personer:

Ordförande
Magnus Bolle, Lerum
Kassör
Anita Forsberg, Lerum
Sekreterare
Inga-Lill Bäckman, Partille

Ledamöter
Gunli Agnarsson, Partille
Cecilia Landin Ekelund, Härryda
Jan-Erik Nilsson, Partille
Gunnar Sundberg, Lerum

Föreningen eftersträvar att styrelsen ska bestå av representanter från samtliga fem kommuner – Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. I årets styrelse är dock bara Härryda, Lerum och Partille representerade. Förhoppningsvis löser det sig till nästa år.

Extern jurygrupp utsedd

Vid sammanträdet utsågs en jurygrupp på tre personer som kommer att bedöma nya konstnärer som ansökt om medlemskap i år och att få delta höstens konstrunda. Styrelsen bedömer att jurygruppen som mycket kompetent. Personerna är inte medlemmar i föreningen Konstriket utan rekryterade externt för juryuppdraget.

Uppstartsmöte den 6 april

Styrelsen beslöt även om datum för uppstartsmötet inför årets konstrunda. Mötet kommer att hållas torsdagen den 6 april. Mer information om plats och tid kommer lite längre fram. Men boka in dagen för uppstartsmötet i din kalender redan nu! Vi hoppas att alla Konstrikets medlemmar kommer till uppstartsmötet fyllda av tillförsikt och ivriga att ta tag i det kommande arbetet att genomföra årets konstrunda.