Navigation Menu

Vid föreningen Konstrikets årsmöte den 7 mars 2016 valdes en ny styrelse för år 2016 enligt följande:

Ordförande
Margita Freitag, Partille
Kassör
Anita Forsberg, Lerum
Sekreterare
Viva Hildingsson, Lerum

Ledamöter
Annika Holmsten, Mölndal
Gunli Agnarson, Partille
Cecilia Landin Ekelund, Härryda
Gunnar Sundberg, Lerum

Vi tackar förgående årets styrelse för ett riktigt gott arbete och ser fram mot årets konstrunda!

Uppdrag på två år

Styrelsens sju ledamöter har sitt uppdrag under två års tid och att nya ledamöter väljs in successivt vid föreningens  årsmöten. Vi eftersträvar en styrelse med ledamöter från de olika deltagande kommunerna: Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Share