Navigation Menu
Kallelse till uppstartsmöte och extra medlemsmöte 2018

Kallelse till uppstartsmöte och extra medlemsmöte 2018

in Aktuellt

Kallelse till uppstartsmöte och extra medlemsmöte

Föreningen Konstrikets styrelse kallar till kombinerat uppstartsmöte inför årets konstrunda och extra medlemsmöte för beslut om ändringar av föreningens stadgar. Mötet sker i hörsalen på andra våningen i Kulturum i Partille måndagen den 9 april klockan 18.30. Välkommen!

Hitta till Kulturum
Kulturum ligger på Gamla Kronvägen 56. Buss GUL Express stannar utanför Kulturum och bilparkering finns bakom Willyshuset i Partille centrum.

Dagordning för det extra årsmötet

 1. Föreningens ordförande öppnar mötet
 2. Fastläggande av närvarolista medlemmar (röstlängd)
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringspersoner samt rösträknare
 5. (Mötets ordförande:) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 6. Godkännande av dagordning
 7. Ändringar av stadgar
  – Genomgång av stadgeändringar enligt förslag
  – Beslut
 8. Mötets avslutande

Förslag till ny stadga

konstriket_forslag_ny_stadga_2018