Navigation Menu

Konstrikets styrelse

Vi eftersträvar en styrelse med ledamöter från de olika deltagande kommunerna: Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Ordföranden har sitt uppdrag på ett års tid. Styrelsens sex andra ledamöter har sitt uppdrag under två års tid. Nya ledamöter väljs in successivt vid föreningens  årsmöten.

Styrelsens senaste årsmöte hölls den 23 januari 2019.

Styrelsen 2019

Ordförande
Britta Arvidsson, Alingsås

Kassör
Anita Forsberg, Lerum

Sekreterare
Maria Lager, Alingsås

Ledamöter
Britta Dahlberg Lerum
Jan-Erik Nilsson Partille
Lena Folkestad, Härryda
Susanne Edfeldt, Partille

Andra funktioner

Jurysamordnare
Magnus Bolle, Lerum

Share