Navigation Menu

Konstrikets styrelse

Vi eftersträvar en styrelse med ledamöter från de olika deltagande kommunerna: Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Styrelsens ledamöter har sitt uppdrag under två års tid. Nya ledamöter väljs in successivt vid föreningens årsmöten.

Styrelsens senaste årsmöte hölls den 22 januari 2020. De olika posterna utsågs vid styrelsens konstituerande stämma.

Styrelsen 2020

Ordförande
Lotta Blomdahl, Lerum

Vice orförande
Susanne Edfeldt, Partille

Kassör
Lotta Claesson, Härryda

Sekreterare
Maria Ulfvin Larsson, Härryda

Ledamöter
Lena Folkestad, Härryda
Cornelia Cederleüf, Partille (suppleant)
Jan-Erik Nilsson Partille
Ulrika Wickstrand, Härryda

 

Share