Navigationsmeny

Konstrikets styrelse

Styrelsens sju ledamöter har sitt uppdrag under två års tid och att nya ledamöter väljs in successivt vid föreningens  årsmöten. Vi eftersträvar en styrelse med ledamöter från de olika deltagande kommunerna: Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Styrelsens senaste årsmöte hölls den 30 januari 2017. Här hittar du protokollet från årsmötet.

Styrelsen 2017

Ordförande
Magnus Bolle, Lerum
Kassör
Anita Forsberg, Lerum
Sekreterare
Inga-Lill Bäckman, Partille

Ledamöter
Gunli Agnarsson, Partille
Cecilia Landin Ekelund, Härryda
Jan-Erik Nilsson, Partille
Gunnar Sundberg, Lerum

Andra funktioner

PR, media & webb
Petra Kanvall, Partille

Share