Navigation Menu

Konstrikets styrelse

Vi eftersträvar en styrelse med ledamöter från de olika deltagande kommunerna: Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Ordföranden har sitt uppdrag på ett års tid. Styrelsens sex andra ledamöter har sitt uppdrag under två års tid. Nya ledamöter väljs in successivt vid föreningens  årsmöten.

Styrelsens senaste årsmöte hölls den 31 januari 2018.

Styrelsen 2018

Ordförande
Guje Palm, Partille

Kassör
Anita Forsberg, Lerum

Sekreterare
Lotta Blomdahl, Lerum

Ledamöter
Britta Arvidsson Alingsås
Britta Dahlberg Lerum
Maria Lager Alingsås
Jan-Erik Nilsson Partille

Andra funktioner

Jurysamordnare
Magnus Bolle, Lerum

Share