Navigation Menu

Konstrikets årsmöte den 11 maj 2015

Konstriket växer!

Konstrikets konstrunda är ett evenemang att räkna med. Sedan förra årets konstrunda har ett 15-tal nya medlemmar anslutit och vi är nu 75 konstnärer från Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille i föreningen. Merparten av dessa kommer att delta vid höstens konstrunda och öppna upp sina ateljéer för besökarna.

Ledamöter sitter två år

Medlemsantalet presenterades vid föreningen Konstriket årsmöte den 11 maj. På mötet beslutades om ändrade och tydliggörande av föreningens stadgar. Bland annat beslutades att styrelsens sju ledamöter har sitt uppdrag under två års tid och att nya ledamöter väljs in successivt vid kommande årsmöten.

Runda 3 och 4 oktober

Vid mötet lades även planerna upp för arbetet med höstens konstrunda. Rundan genomförs lördagen den 3 oktober och söndagen den 4 oktober. Den gemensamma utställningen med ett representativt konstverk av varje deltagande konstnär hålls traditionsenligt på Partille herrgård, även kallad Slottet.

Utställningen på Slottet kommer att vara öppen kl. 11-17 under helgen. Konstnärernas ateljéer håller öppet ytterligare en timme mellan kl. 11-18.

Share