Navigation Menu

Aktuellt

Alla deltagare är aktiva på olika sätt före, under och efter konstrundan. Förutom nedanstående uppgifter ska flyers och affischer exempelvis spridas i kommunerna innan och där behöver samtliga hjälpa till. 

 

Här kan du se vad de olika funktionerna och arbetsgrupperna innebär:

Annonsgruppen: Planerar och genomför annonsering i lokalpressen i de fem kommunerna inför konstrundan. 1-3 st
Facebook och instagram-guppen:  Övergripande planering av inlägg, gör bland annat marknadsföringen av alla konstnärerna (på hemsidan) på Facebook och instagram i september. Dela inlägg som deltagarna gör i marknadsföringssyfte kontinuerligt. 3-4 st

Central samordnare distribution trycksaker: Hämtar på tryckeriet alt får trycksakerna skickade till sig från tryckeriet. Lämnar ut till kommunernas distributionsansvariga.

 

Kommunernas eget arbete inför konstrundan:

Kommunsamordnare: Hjälper till att hålla kontakten med deltagarna i sin kommun. Skapar ett forum för kontakt med hjälp av förslagsvis facebookgrupp, Messenger, whatsup, mejlgrupp eller annat. 

Samordnar vakter till Slottet så att varje kommun bidrar med sin del om det saknas personer. (Härryda och Mölndal bildar en enhet just vad gäller vakter.) Påminner om samkörning för att hämta och lämna verk och från Slottet så att transportfrågan löses smidigt.

Det gemensamma forumet används för att kommunicera kring de arbetsuppgifter som ska göras. Där har förstås också distribution av trycksaker och kontakter med lokal press, lokala evenemangskalendrar, lokala facebookgrupper, annonstavlor och tankar kring marknadsföring med flyers och affischer en given plats. 1 st / kommun

Distributionsaansvarig i kommunen: Hämtar trycksaker hos den centrala samordnaren för trycksaker (se ovan) och meddela utställarna när materialet finns tillgängligt, lämna ut till deltagarna i kommunen. 1 st/kommun

Mediaansvarig i kommunen: Lägger upp info om konstrundan på lokala evenemangskalendrar, lokala facebooksidor, kontaktar lokala annonstavlor mm. Kontaktar även lokalpress och ev lokalradio för reportage om konstrundan. Ansvaret kan delas av flera. 1-3 st / kommun

Styrelsen bistår kommunerna (mediaansvariga) med text för pressmeddelande som kan anpassas för lokala förhållanden. Styrelsen bistår även med bilder och textförslag för inlägg i lokala sociala medier.

 

Samlingsutställning Partille Slott 2-3 okt kl 11-17:

Hängningsgrupp: Beslutar om placering av alla verk såsom måleri, silver, keramik, skulptur, mm på väggar, glasmontrar och podier. Hänger hela utställningen under fredagen före vernissaget. 4-5 st

Antal alster till samlingsutställningen: Målning (ett verk var, högst 70×70 cm). Silversmycke (tre smycken eller ett set, till exempel ring, brosch och halssmycke. Keramik (ett verk var). Skulptur (ett verk var).

Göra namnlappar: Hen tillverkar och skriver ut namnlappar som sätts upp intill verket (av hängningsgruppen). Titel på verket, namn på konstnären samt pris. 1-2 st

Ställa ut och ta in beachflaggor: Hen ställer ut flaggorna, två vid Slottet och en väl synlig nere vid vägen. Samlar ihop efteråt. 2 st

Öppna / stänga / nycklar samt städning: Ansvara för nycklarna och att Slottet öppnas och låses under helgen. Se till att det städas efteråt. 2-3 st

Samordnare vaktschema: Varje kommun ska bidra med personer som vaktar på samlingsutställningen på Slottet i Partille. Det är tre st två-timmarspass per dag, totalt sex pass. Vi behöver vara minst två personer varje pass. Det gör sammanlagt minst 12 st pass som ska fördelas på kommunerna.

Vi delar in oss i fyra områden; Alingsås, Lerum, Partille samt Härryda/Mölndal. Varje område tar minst tre pass var (3×4=12). Samarbete med de lokala kommunsamordnarna.

Ta emot verk / utlämning, nerplockning: Ta emot verk på torsdag (tid bestäms), lämna ut på söndag (tid bestäms efter stängning). Både vid mottagande och utlämning ska konstnären fylla i på lista vad den hämtat och vad den lämnat. Göra sådan listor (prata gärna med tidigare som haft uppdraget). 2 – 3 st.

 

Vernissage Partille Slott fredag 1 okt kl 18-20:

Planera och fixa tilltugg: Köpa in och ordna tilltugg, hålla snyggt vid ev bord där tilltuggen finns och plocka bort skräp i lokalen under kvällen. Efteråt plocka bort ev bord. 2 – 4 st

 

 

 

 

 

 

Konstrikets karta

Posted by on 20:39 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Konstrikets karta

Ladda ner, läs och skriv ut kartan för Konstrikets konstrunda 2019. På kartan finns adresser och kontaktuppgifter till samtliga konstnärer som deltar i konstrundan. Kartan kommer även att finnas att hämta på flera platser Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

read more

Kallelse till uppstartsmöte och extra medlemsmöte 2018

Posted by on 12:20 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till uppstartsmöte och extra medlemsmöte 2018

Kallelse till uppstartsmöte och extra medlemsmöte 2018

Föreningen Konstrikets styrelse kallar till kombinerat uppstartsmöte inför årets konstrunda och extra medlemsmöte för beslut om ändringar av föreningens stadgar. Mötet sker i hörsalen på andra våningen i Kulturum i Partille måndagen den 9 april klockan 18.30. Välkommen!

read more

Delta i konstrundan

Posted by on 20:00 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Delta i konstrundan

Delta i konstrundan

Ansök om att delta i Konstriket konstrunda 2021! Ansökningsperioden pågår fram till och med den 15 mars 2021. Ansökan skickas via e-post. Bifoga en presentation av dig själv och ditt konstnärskap samt ett urval bilder som speglar din konst.

read more

Betala medlemskap och deltagaravgift

Posted by on 20:00 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Betala medlemskap och deltagaravgift

Nu är det dags för dig som är konstnär att betala in medlemskapet för 2018. Tänker du delta i höstens konstrunda vill vi även att du betalar in den avgiften. Medlemskapet kostar 250 kr och deltagaravgiften kostar 600 kr. Betala senast den 28 februari.

read more

Kallelse till Konstrikets årsmöte

Posted by on 20:44 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till Konstrikets årsmöte

Föreningen Konstrikets årsmöte hålls i Kulturum i Partille onsdagen den 31 januari 2018, klockan 18.30.

read more

Uppföljningsmöte för alla deltagare

Posted by on 12:33 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Uppföljningsmöte för alla deltagare

Torsdagen den 19 oktober är alla konstnärer och andra som deltagit i arbetet med Konstrikets konstrunda 2017 välkomna på uppföljningsmöte i Kulturum i Partille. Anmäl dig till Inga-Lill Bäckman.

read more

Dela ut vår besökarenkät under rundan!

Posted by on 21:41 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Dela ut vår besökarenkät under rundan!

Genom att be besökarna att fylla i vår besökarenkät när de hälsar på hos dig under konstrundan så kan vi få mer information om vilka kanaler som funkar för att marknadsföra Konstrikets konstrunda.

read more

Lämna in konstverk på ”slottet”

Posted by on 21:31 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Lämna in konstverk på ”slottet”

På fredag förmiddag är det dags för dig som är konstnär att lämna in det konstverk som ska representera dig i vår samlingsutställning i Partille herrgård.

read more

Skylta vägen med Konstrikets krona

Posted by on 19:51 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Skylta vägen med Konstrikets krona

Är du konstnär och ska delta på Konstrikets konstrunda 2017? Hjälp besökare att hitta ända fram till dig med hjälp av vår gyllene krona. Ladda ner och skriva ut den här.

read more

Marknadsför Konstrikets konstrunda!

Posted by on 20:41 in Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Marknadsför Konstrikets konstrunda!

Hjälp oss att berätta om Konstrikets konstrunda för fler genom att skriva ut vår affisch i A4-format – ladda ner, skriv ut och sätt upp på anslagstavlan i personalrummet på jobbet, i din lokala mataffär eller på andra anslagstavlor som många ser och läser.

read more