Navigation Menu

Stort tack våra sponsorer!

Kontrundan Konstriket

Konstrundan Konstriket är ett årligt evenemang att räkna med.

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som genom sina bidrag som gör det möjligt för oss att genomföra konstrundan med allt vad det innebär.

Sponsorer 2014

Konstrundan 2014 sponsras i nuläget av följande föreningar, företag och kommuner.

Share